%100 Vergi İstisnası :

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır.

Muhtasar Muafiyeti :

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin en az %85'ini yurtdışına satan firmaların personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden muaftır.

KDV Muafiyeti :

Yurt içinden Serbest Bölgeye yapılan mal ve hizmet satışları ihracat kabul edildiği için,söz konusu mallar ve hizmetler KDV'den muaf tutulmuştur. 

Serbest Kar ve Sermaye Transferi :

Sermaye ve elde edilen karlar.Türkiye dahil istenilen ülkeye, kambiyo mevzuatına uygun olarak, vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebilir.

Gümrük Vergisi İstisnası :

Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır, bölgeye giren mallar gümrük vergisinden muaftır.

KKDF Muafiyeti :

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulanmaz.

Ucuz Enerji :

Elektrik, yakıt ve her türlü enerji kaynağı vergiden muaf olduğu için, ucuz enerji ve girdi kullanımı mümkündür.

Minumum Bürokrasi : Her türlü bürokratik işlem Serbest Bölge içinde yürütüldüğünden bürokrasi en aza indirilmiştir.


Diğer Avantajlar

Bölge içinde işlemler her türlü resim, harç ve fonlardan ve banka muamele ve sigorta vergisinden muaf tutulur.

Serbest Bölgede alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme, konvertbl dövizlerle yapıldığı için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.

Türkiye'den DENSER'e yapılan satışlar ihracat sayıldığından, kullanıcılar Türkiye'de üretilen ham ve mamul maddeleri ihraç fiyatlarıyla alabilme şansına sahiptirler.

Faaliyet ruhsatının maksimum süresi 99 yıla kadar çıkabilmektedir.Ayrıca DENSER'e mahsus olmak üzere, arsa ve bina tapusu verilmektedir. Tapu mülkiyeti sahibi kullanıcılar başlangıçta 30 yıla kadar faaliyet ruhsatı alabilmektedirler.

DENSER'de uygulanacak satış ve kira fiyatları Türkiye'deki diğer serbest bölgelerde uygulanan fiyatlardan daha düşük tutulmuştur. Ayrıca üretim faaliyetleri için uygulanan fiyatlar daha da caziptir.

Kullanıcılar, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalardan, bu bankaların bölgede yararlandıkları avantajlar ve teşvikler nedeniyle yurt içindeki bankalara göre daha iyi koşullarda kredi alabilirler. 
Copyright © 2005 DENSER Tasarım ve Uygulama : TÜRKOM